Samenwerking
SAMENWERKING

Fysiotherapie Oude Wal is gevestigd in het Medisch Centrum Oude Wal. Hierdoor is er snel en gemakkelijk contact mogelijk met de andere disciplines binnen het centrum. Wilt u weten welke disciplines er nog meer gevestigd zijn in het Medisch Centrum, bezoek dan de website: mcoudewal.nl

Binnen de praktijk hebben wij verschillende directe samenwerkingen met diëtistenpraktijk De Groene Appel, ergotherapie en oefentherapie Leven in Balans.

Locatie Hoogvliet

Diëtistenpraktijk  de Voedietist

Diëtistenpraktijk de Voedietist is een praktijk bestaande uit een groot team van enthousiaste diëtisten, die op diverse locaties in de Randstad goed te bereiken zijn. Waaronder in Medisch Centrum Oude Wal in Hoogvliet.

www.fysiotherapieoudewal.com

Ergotherapie

Ervaart u problemen bij dagelijkse activiteiten zoals; het wassen, aankleden, boodschappen doen, koken, eten, het maken van een uitstapje, werken of sporten? Als ergotherapeut zoeken we samen met u naar een oplossing, zodat u de alledaagse handelingen die u belangrijk vindt (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

Locatie Zwartewaal

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie is zeer praktisch en gaat over de dagelijks terugkerende handelingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, waarvoor het kind moeilijker of niet uit te voeren zijn. Het doel is om kinderen daar te helpen waar ze het nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen.

www.fysiotherapie.com
www.fysiotherapie.com