Samenwerking
SAMENWERKING

Fysiotherapie Oude Wal is gevestigd in het Medisch Centrum Oude Wal. Hierdoor is er snel en gemakkelijk contact mogelijk met de andere disciplines binnen het centrum. Wilt u weten welke disciplines er nog meer gevestigd zijn in het Medisch Centrum, bezoek dan de website: mcoudewal.nl

Binnen de praktijk hebben wij verschillende directe samenwerkingen met diëtistenpraktijk De Groene Appel, ergotherapie en oefentherapie Leven in Balans.

Locatie Hoogvliet

Diëtistenpraktijk  de Groene Appel

Diëtistenpraktijk De Groene Appel is een praktijk bestaande uit een team van enthousiaste diëtisten, die op diverse locaties in Rotterdam goed te bereiken zijn. Waaronder in Medisch Centrum Oude Wal in Hoogvliet.

www.fysiotherapieoudewal.com

De praktijk en haar diëtisten zijn gespecialiseerd in diverse ziektebeelden, en kan u begeleiden bij leefstijlverandering. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over uw kind(eren), intoleranties en allergieën en gewichtsverlies of gewichtstoename. Wilt u meer weten? Neem een kijkje op de website: www.degroeneappel.nl of neem contact op via  info@degroeneappel.nl of 06-50403799.

Ergotherapie

Ervaart u problemen bij dagelijkse activiteiten zoals; het wassen, aankleden, boodschappen doen, koken, eten, het maken van een uitstapje, werken of sporten? Als ergotherapeut zoeken we samen met u naar een oplossing, zodat u de alledaagse handelingen die u belangrijk vindt (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

De ergotherapeut richt zich niet op de beperking, maar op de praktische gevolgen die deze met zich meebrengt bij de dagelijkse handelingen. Samen met andere disciplines (waaronder fysiotherapeuten) wordt soms samenwerking gezocht om elkaar aan te vullen om vanuit verschillende kanten te werken aan uw zelfstandigheid.

Mocht u een ergotherapeutische vraag hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: ergotherapiesiloam@leliezorggroep.nl en telefoonnummer: 010 2630 333

Locatie Zwartewaal

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie is zeer praktisch en gaat over de dagelijks terugkerende handelingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, waarvoor het kind moeilijker of niet uit te voeren zijn. Het doel is om kinderen daar te helpen waar ze het nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen.

www.fysiotherapie.com
www.fysiotherapie.com

De kinderergotherapeut kijkt niet alleen naar het kind, maar juist naar het kind in zijn omgeving. Door ook de ouders, de klas en andere betrokkenen te begeleiden en stimuleren, krijgt het kind de kans om op zijn eigen manier te ontwikkelen en te groeien. Passende adequate zorg op maat, daar waar het nodig is.

Voor meer informatie over kinderergotherapie zie www.kinderergoeva.nl.